Välkommen till Sunnersta Egnahemsförening!

Föreningen bildades 1920 och är till för alla Er som bor och verkar i Sunnersta.

SEF bevakar/verkar för Sunnerstabornas intressen gentemot samhället, som kommun, region och stat, rörande miljö-, energi-, trafiksäkerhets-, snöröjnings-, trafik-, bygg- och planfrågor.

Ditt medlemskap i SEF är därför extra viktigt för att ge tyngd och stöd åt våra krav gentemot nuvarande och framgent stora planer på förändring i Sunnerstaområdet/Södra Staden.

SEFs PlusGiro konto är: 102296-1 eller Swish 123 275 4877.

Årsmöte onsdagen den 17 april kl. 19:00

Sunnersta Egnahemsförening kallar till årsmöte onsdagen den 17 april kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal, med föreläsning samt stadgeenliga förhandlingar. Formell kallelse med mer information finns här.

Sunnersta Egnahemsförening uppmärksammas av Villaägarna för kamp kring snöröjning

Villaägarnas riksförbund har på sin hemsida lagt upp en artikel rörande snöröjning och fastighetsägarnas ansvar kring detta. I artikeln figurerar Sunnersta Egnahemsförening (SEF) med sin sekreterare Gunnar Westermark på ett främträdande sätt. SEF:s arbete kring denna...

Varför ska Uppsalabor skotta och sanda kommunens mark?

Orimligheten att fastighetsägares skyldigheter att snöröja och sanda är olika i olika kommuner är belyst i en debattartikel skriven av Sunnersta Egnahemsförening tillsammans med Södra Valsätra Villaförening publicerad i UNT 20231230. Artikeln är nu tillgänglig för...

Senaste nytt

Årsmöte onsdagen den 17 april kl. 19:00

Sunnersta Egnahemsförening kallar till årsmöte onsdagen den 17 april kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal, med föreläsning samt stadgeenliga förhandlingar. Formell kallelse med mer information finns här.

Varför ska Uppsalabor skotta och sanda kommunens mark?

Orimligheten att fastighetsägares skyldigheter att snöröja och sanda är olika i olika kommuner är belyst i en debattartikel skriven av Sunnersta Egnahemsförening tillsammans med Södra Valsätra Villaförening publicerad i UNT 20231230. Artikeln är nu tillgänglig för...

Protokoll höstmöte 2023

Protokollet från Höstmötet, som hölls den 22 november, finns nu tillgängligt här.