Välkommen till Sunnersta Egnahemsförening!

Föreningen bildades 1920 och är till för alla Er som bor och verkar i Sunnersta.

SEF bevakar/verkar för Sunnerstabornas intressen gentemot samhället, som kommun, region och stat, rörande miljö-, energi-, trafiksäkerhets-, snöröjnings-, trafik-, bygg- och planfrågor.

Ditt medlemskap i SEF är därför extra viktigt för att ge tyngd och stöd åt våra krav gentemot nuvarande och framgent stora planer på förändring i Sunnerstaområdet/Södra Staden.

SEFs PlusGiro konto är: 102296-1 eller Swish 123 275 4877.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar styrelsen för Sunnersta Egnahemsförening.🎄🎆

Protokoll höstmöte 2022

Protokollet för höstmötet som hölls tisdagen den 22 november 2022 kan nu återfinnas här.

Planbesked för detaljplan för ”Norra Sunnersta”

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har beslutat att "inleda planläggning och ge positivt planbesked för Norra Sunnersta." Beslutet återfinns här och detaljplanen återfinns här. Utdrag ur detaljplanen: "Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i...

Senaste nytt

Protokoll höstmöte 2022

Protokollet för höstmötet som hölls tisdagen den 22 november 2022 kan nu återfinnas här.

Planbesked för detaljplan för ”Norra Sunnersta”

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har beslutat att "inleda planläggning och ge positivt planbesked för Norra Sunnersta." Beslutet återfinns här och detaljplanen återfinns här. Utdrag ur detaljplanen: "Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i...

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Sunnersta Egnahemsförening, onsdagen den 20 april kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal. Kallelsen återfinns återfinns i pdf-format här.