Välkommen till Sunnersta Egnahemsförening!

Föreningen bildades 1920 och är till för alla Er som bor och verkar i Sunnersta.

SEF bevakar/verkar för Sunnerstabornas intressen gentemot samhället, som kommun, region och stat, rörande miljö-, energi-, trafiksäkerhets-, snöröjnings-, trafik-, bygg- och planfrågor.

Ditt medlemskap i SEF är därför extra viktigt för att ge tyngd och stöd åt våra krav gentemot nuvarande och framgent stora planer på förändring i Sunnerstaområdet/Södra Staden.

SEFs PlusGiro konto är: 102296-1 eller Swish 123 275 4877.

Protokoll höstmöte 2023

Protokollet från Höstmötet, som hölls den 22 november, finns nu tillgängligt här.

Kallelse till Höstmöte onsdagen den 22 november kl. 19:00

Härmed kallar Sunnersta Egnahemsförening till Höstmöte, onsdagen den 22 november kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal. Sara Ringbom från Uppsala kommun kommer och informerar om Skarholmsprojektet. Därefter följer fika samt stadgeenliga höstmötesförhandlingar...

Yttrandeförslag rörande Kapacitetsstark kollektivtrafik från Föreningen Sydöstra Uppsala

Vår systerförening Sydöstra Uppsala har skrivit ett yttrandeförslag, samt framställt annat material, med anledning av samrådet kring Kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka D (Bäcklösa – Nåntuna – Sävja – Bergsbrunna) samt spårvagnsdepå. Samrådet sträcker sig till...

Senaste nytt

Protokoll höstmöte 2023

Protokollet från Höstmötet, som hölls den 22 november, finns nu tillgängligt här.

Kallelse till Höstmöte onsdagen den 22 november kl. 19:00

Härmed kallar Sunnersta Egnahemsförening till Höstmöte, onsdagen den 22 november kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal. Sara Ringbom från Uppsala kommun kommer och informerar om Skarholmsprojektet. Därefter följer fika samt stadgeenliga höstmötesförhandlingar...

Glad sommar!

Sunnersta Egnahemsförening tillönskar alla en glad, skön och rogivande sommar! ☀️