Välkommen till Sunnersta Egnahemsförening!

Föreningen bildades 1920 och är till för alla Er som bor och verkar i Sunnersta.

SEF bevakar/verkar för Sunnerstabornas intressen gentemot samhället, som kommun, region och stat, rörande miljö-, energi-, trafiksäkerhets-, snöröjnings-, trafik-, bygg- och planfrågor.

Ditt medlemskap i SEF är därför extra viktigt för att ge tyngd och stöd åt våra krav gentemot nuvarande och framgent stora planer på förändring i Sunnerstaområdet/Södra Staden.

SEFs PlusGiro konto är: 102296-1 eller Swish 123 275 4877.

Protokoll årsmöte 2023

Här finns nu protokollet för årsmötet 2023.

Invigning av Ekhjärta söndagen den 23 april kl. 16:00

Söndagen den 23 april kl. 16:00 invigs skulpturen Ekhjärta. Affisch med mer information finns här.

Kallelse årsmöte 26 april 2023

Sunnersta Egnahemsförening kallar till årsmöte onsdagen den 26 april kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal. Kallelse återfinns här. Kvällens huvudsakliga punkter: 1. Uppsala Akademiförvaltning (UAF) kommer och informerar om sina verksamhetsområden, genererade...

Senaste nytt

Kallelse årsmöte 26 april 2023

Sunnersta Egnahemsförening kallar till årsmöte onsdagen den 26 april kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal. Kallelse återfinns här. Kvällens huvudsakliga punkter: 1. Uppsala Akademiförvaltning (UAF) kommer och informerar om sina verksamhetsområden, genererade...

Protokoll höstmöte 2022

Protokollet för höstmötet som hölls tisdagen den 22 november 2022 kan nu återfinnas här.

Planbesked för detaljplan för ”Norra Sunnersta”

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har beslutat att "inleda planläggning och ge positivt planbesked för Norra Sunnersta." Beslutet återfinns här och detaljplanen återfinns här. Utdrag ur detaljplanen: "Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i...