Välkommen till Sunnersta Egnahemsförening!

Föreningen för dig som bor och verkar i Sunnersta.

Sunnersta Egnahemsförening i Uppsala bildades redan 1920 och 1931 startades en liknande förening i Graneberg. Föreningarna är idag sammanslagna till Sunnersta Egnahemsförening.

Planbesked för detaljplan för ”Norra Sunnersta”

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har beslutat att "inleda planläggning och ge positivt planbesked för Norra Sunnersta." Beslutet återfinns här och detaljplanen återfinns här. Utdrag ur detaljplanen: "Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i...

Kallelse till Höstmöte, tisdagen den 22 november, 2022

Kallelsen återfinns här. Höstmötet äger rum tisdagen den 22 november, 2022, från kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal.

Protokoll årsmötet 2022

Protokoll för årsmötet hållet 20 april 2022 återfinns här.

Senaste nytt

Planbesked för detaljplan för ”Norra Sunnersta”

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har beslutat att "inleda planläggning och ge positivt planbesked för Norra Sunnersta." Beslutet återfinns här och detaljplanen återfinns här. Utdrag ur detaljplanen: "Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i...

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Sunnersta Egnahemsförening, onsdagen den 20 april kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal. Kallelsen återfinns återfinns i pdf-format här.

Samtal med Johan Paalzow, konstnär till Ekhjärta

Torsdagen den 10 mars, kl. 18:00–19:00, kan man ta del av ett samtal med konstnären Johan Paalzow på Museum Bar & Café. Johan Paalzow har utformat skulpturen Ekhjärta som ska anläggas i Sunnersta i sommar. Mer information samt anmälan (det är maxtak på 30 besökare...