Arkiv skrivelser/dokument från 2005

Här samlar vi alla skrivelser, tillsammans med relaterade dokument, som skapats i Sunnersta egnahemsförening.

2011-2015

2015-11-14 Yttrande över samrådshandling, Ny Översikts Plan och Innerstads Strategi.

2015-09-01 Yttrande om byggplaner och infrastruktur i området Norra Sunnersta-Bäcklösa, Valsätra-Malma, Ulleråker-Polacksbacken och Rosendal.

2015-03-25 Verksamhetsberättelse för år 2014

2015-02-06 Yttrande angående Södra Staden i en Global Värld

2014-10-09 och 2014-11-18 Grannsamverkan, minnesanteckningar

2014-05-25 Synpunkter på samrådshandling om ny Flottsundsbro.

2014-04-06 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Sunnersta Egnahemsförening.

2014-01-13 Begäran om tjänster från TeliaSonera i IP-onlys fibernät.

2013-12-31 Synpunkter fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån.

2013-12-05 Fyra kompletterande åtgärder med anledning av Blå-30.

2013-11-25 Överklagande av avslag om hastighetsbegränsning 30km/tim på Rosenvägen. Se även kartunderlaget.

2013-11-06 Uppsala kommun: Avslag ansökan om 30 km/h på Rosenvägen.

2013-09-26 Synpunkter inför Er planerade utbildning av snöröjare.

2013-02-16 Rödgul 30-skylta Rosenvägen i Sunnersta, tack!

2012-11-26 Anteckningar och kommentarer ang blå 30 i Sunnersta, etc.

2012-05-10 Kommunens svar: Vinterväghållning i Sunnersta.

2012-04-26 Vinterväghållning i Sunnersta.

2012-02-20 Kommunens svar: Bättre belysning ger ökad trafiksäkerhet i Sunnersta.

2012-01-30 Bättre belysning ger ökad trafiksäkerhet i Sunnersta.

2011-08-25 Kommunens svar: Snöröjning och halkbekämpning på trottoarer i Sunnersta.

2011-02-09 Snöröjning och halkbekämpning av trottoarer ger säkrare vägar för skolbarnen i Sunnersta.

2011-01-13 Kommunens svar ang. säkrare vägar i Sunnersta