Trädbeskärning

Följande gäller, för att kunna använda denna tjänst:

Jag är införstådd med att detta enbart är en förmedlingstjänst för trädbeskärning som Sunnersta Egnahemsförening har på sin webbplats. Föreningen tar inget ansvar för det avtal som sluts mellan dig och den förmedlade parten. Föreningen förutsätter att Svensk lag följs i samband med kontakten mellan dig och den förmedlade beskäraren. För att utnyttja denna förmedling krävs medlemsskap i Sunnersta Egnahemsförening.

Detta ärende avser:

6 + 6 =

Efter beställning och inför varje klippningstillfälle kontaktas kunderna av en trädgårdsmästare för att bekräfta och få klartecken av för åtgärden. Om man inte vill att träden ska klippas måste man säga upp tjänsten. 

Tidigare gjorda beställningar är fortfarande registrerade, du behöver bara fylla i och sända denna sida om du önskar förändra tidigare beställning eller göra en nybeställning.