Yttrande över Dpl för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A–C

av | 2023-08-15 | Aktuellt, Skrivelser

Sunnersta Egnahemsförenings yttrande över Uppsala kommuns samråd om förslag till Dpl för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A–C finns nu att läsa här.

Inledning: ”SEF motsätter sig starkt en utbyggnad av kapacitetsstark spårväg A–C.”