Kommunens svar angående pantbrev för gatubyggnadskostnader

Från Uppsala Kommun till Sunnersta egnahemsförening 25/5 2020: Hej Gunnar, Jag står som handläggare för detta ärenden och kan förhoppningsvis svara på dina frågor. Det korta svaret är att det är en förslag till beslut om återlämnande av pantbrev på väg till...