Skrivelse till Uppsala Kommun angående upphandling av vinterväghållning

av | 2022-01-10 | Aktuellt, Skrivelser

Sunnersta Egnahemsförening har gjort en skrivelse till Uppsala Kommun angående upphandling av vinterväghållning. Skrivelsen, med svaret från Uppsala Kommun, återfinns här.