Skrivelse till Region Uppsala rörande GC-väg utmed väg 255

av | 2021-12-17 | Aktuellt, Nyheter, Skrivelser

En skrivelse rörande GC-väg utmed väg 255 har skickats till Region Uppsala. Skrivelsen kan läsas här.