Yttrandeförslag rörande Kapacitetsstark kollektivtrafik från Föreningen Sydöstra Uppsala

av | 2023-09-04 | Aktuellt

Vår systerförening Sydöstra Uppsala har skrivit ett yttrandeförslag, samt framställt annat material, med anledning av samrådet kring Kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka D (Bäcklösa – Nåntuna – Sävja – Bergsbrunna) samt spårvagnsdepå. Samrådet sträcker sig till och med den 8 september.

Yttrandeförslag och annat material kan återfinnas på deras hemsida.