Årsmöte 2013

av | 2013-02-12 | Nyheter

Tisdagen den 19 mars 2013 klockan 19.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

Stadgeenliga förhandlingar.

Under årsmötet kommer bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012, revisorernas berättelse och valberedningens förslag till styrelse att behandlas. Medlem som önskar få en fråga behandlad på årsmötet skall senast den 5 mars skriftligt anmäla ärendet till styrelsen. Sunnersta Egnahemsförening c/o Erik Persson, Södra Rosenvägen 10 A, 756 52 Uppsala eller via vårt kontaktformulär här på hemsidan.

  • Vi bjuder på kaffe och bulle i paus

Efter årsmötesförhandlingarna

Blå 30-hastighet införes nu i Sunnersta! Christer Åkerlund från kommunen redogör för planerna att nu införa Blå-30 programmet i hela Sunnersta för att öka trafiksäkerheten. Tillfälle till frågor och diskussion om programmet.

Välkomna önskar styrelsen!