Årsmöte 2016

av | 2016-03-29 | Nyheter

Årsmötet äger rum torsdagen den 21 april klockan 19:00 i Sunnersta kyrkans församlingssal

Stadgeenliga förhandlingar

Under årsmötet kommer bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015, revisorernas berättelse och valberedningens förslag till styrelse att behandlas.
Medlem som önskar få en fråga behandlad på årsmötet skall senast den 13 april skriftligt anmäla ärendet till styrelsen via hemsidans kontakt formulär [bruten länk].

Vi bjuder på kaffe och bulle i pausen och efter det:

UL:s Nya Busslinjenät 2017 i Sunnersta/Södra Sataden

Bertil Kinnunen, lanstingsråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, ger en lägesrapport. Plats för frågor och diskussion.

Välkomman önskar Styrelsen!