Årsmöte 2018

av | 2018-03-28 | Nyheter

Torsdagen den 19 april 2018 klockan 19.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

Program:
”Att segla – är det nödvändigt?” – Per Nilsson berättar om båtklubbarna vid Ekoln
”Gropen Extreme” – Uppsalas största OCR/hinderlöpning presenteras. ”Vi organiserar tävlingar för att få fler människor i rörelse och bättre hälsa och glädje med särskilt fokus på barn och ungdomar”.

Kaffe och bulle i pausen

Stadgeenliga förhandlingar

Under årsmötet kommer bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017, revisorernas berättelse och valberedningens förslag till styrelse att behandlas. Medlem som önskar få en fråga behandlad på årsmötet skall skriftligt anmäla ärendet till styrelsen.
Sunnersta Egnahemsförening c/o Arne Lagerholm, Sveddvägen 6 B, 75652 Uppsala eller direkt här på hemsidan [bruten länk]