Fiber i Sunnersta

av | 2013-07-05 | Nyheter

Just nu pågår en förfrågan från Uppsala Stadsnät om intresset för instalation av fiber till villorna i Sunnersta. Adresser med postnummer 75651 & 75652 är först ut. Om 40% eller mer väljer att beställa kommer utbyggnaden av nätet att påbörjas. I höst kommer anmälningsblanketter att gå ut även till postnumret 75653. Om du inte har fått blanketten och är intresserad kan du gå in på Uppsala Stadsnäts hemsida [bruten länk] och anmäla ditt intresse.

Sunnersta Egnahemsförening anser att erbjudandet är bra och ser gärna en bred fiberanslutning av fastigheterna i området. Sunnersta behöver bra IT infrastruktur, och att den teknik som erbjuds till de flesta hushållen i dag det vill säga ADSL inte räcker till för dagens och framtidens krav på effektiv kommunikation.