Kallelse till Höstmöte

av | 2014-10-18 | Kallelser, Nyheter

När?
Tisdag 18 november 2014 kl 19.00 

Var?
Sunnersta kyrkas församlingssal

1.”Grannsamverkan mot inbrott”. Vid ett inledande möte den 9 oktober deltog ca 30 intresserade inbjudna sunnerstabor och Hans Wallin från Polisen informerade om hur vi kan genomföra detta i Sunnersta. Han kommer att vid dagens möte informeraalla intresserade sunnerstabor så att projektet kan påbörjas. Läs minnesanteckningarna [bruten länk] från mötet den 9 oktober.

2. Patrik Ryzko kommer att tipsa om vad man bör tänka på för att utnyttja investeringen som man gjort med fiber i sin fastighet, för att får bästa resultat.

Patrik Ryzko jobbar inom IT branschen på Skogforsk i Uppsala och har ett brinnandeintresse för teknik, energi och miljöfrågor.

3. Stadgeenliga förhandlingar om budget och medlemsavgifter för 2015.
(Medlem som önskar ärende till mötet behandlat kan maila till egnahemsforening@sunnersta.nu senast 10/11).

Vi bjuder på fika under pausen och alla sunnerstabor är Välkomna!