Kallelse till Höstmöte 2018 Onsdagen den 14 november kl. 19.00 – 21.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

av | 2018-10-13 | Kallelser, Nyheter

Länk till Kallelsen Höstmöte 2018— [bruten länk]

Kallelse till Höstmöte 2018

Onsdagen den 14 november kl. 19.00 – 21.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

Professor Per G Berg SLU, föreläser och svarar på frågor på temat Uppsala kommuns förtätning i Sunnersta, Södra Staden, Gottsunda och Eriksberg.

Fikapaus

Stadgeenliga förhandlingar om budget och medlemsavgifter för 2019. (Medlem som önskar ärende behandlat till mötet kan maila till egnahemsförening@sunnersta.nu senast en vecka före mötet)

Information om Egnahemsföreningens pågående projekt.

Alla sunnerstabor är välkomna!

Styrelsen påpekar att häckar, buskar och träd som skymmer gångbanan och trafiken skall klippas av fastighetsägaren.

Kolla gärna vår hemsida sunnersta.nu

Föreningens styrelse:

Arne Lagerholm, ordförande, 320884. Seved Helmersson, v. Ordf, 324337.

Mergaretha Jägerstad, kassör. 321853. Anna Rönnblom, sekreterare, 320326.

Dag Holmberg, 420176. Sören Gustafsson. 320345. Christina Molund, 0707643784, Gunnar Westermark, 531914- Fredrick Beste, 505067.