Nej till 30 på Rosenvägen

av | 2014-01-12 | Nyheter

Föreningen begärde förra året att kommunen skulle begränsa hastigheten på Rosenvägen till 30 km/tim. Detta med hänvisning till en liknande bussgata i Gottsunda nämligen Orkestervägen har begränsningen 30 km/tim. Nu har Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutat att avslå ansökan om hastighetsbegränsning bland annat eftersom bussarnas tidtabell måste respekteras och att gatans utformning och omgivning inte motiverar en lägre hastighet än 50 km/tim. Läs hela kommunens svar här [bruten länk]!

 

Detta beslut kan inte föreningen finna sig i och därför överklagar nu Sunnersta Egnahemsförening detta. Detta med anledning av de alla utfarter som finns utmed vägen som i sin tur leder till en mycket besvärlig och farlig trafiksituation. Här kan du läsa hela överklagan [bruten länk].

 

 

Vi får vänta ännu längre på bussen om hastigheten skulle vara begränsad till 30 km/tim på Rosenvägen, det är ett av argumenten för fortsatt 50 km/tim.