Ny vändslinga, ny tidtabell

av | 2017-07-22 | Nyheter

Nu förbereds det för fullt vid hållplatsen Lärkvägen där det byggs en bit ny väg för att skapa en vändslinga åt en av områdets nya stomlinjer. Linje 8 kommer från den 14 augusti att sluta och börja sin tur vid Lärkvägens södergående hållplatsläge på Dag Hammarsköldsväg. Bussen kommer att köra mot Flottsund via Granebergsvägen till Rosenvägen och sedan vidare in mot stan på samma sätt som idag. Hållplatserna Brostugevägen, Mälarvägen, Tjädervägen och Heimdalsvägen försvinner. Hållplatsläget för Svankärrsvägen från stan (Södergående) kommer att flyttas till det läge där hållplatsen Tjädervägen har sin position idag. Linje 8 kommer under rusningstid att ha tio minuters trafik och även trafikeras under helgerna. Linje 11 fortsätter att ha samma linjesträckning som idag genom Sunnersta, men det blir då den enda bussen som passerar Graneberg, eftersom linje 20 försvinner helt.