Släckt gatubelysning

av | 2013-07-29 | Nyheter

Uppdaterat 2013-09-10

Kommunens besparing på belysningen i Uppsala gav protester långt utanför Sunenrsta, vilket ledde till att alla lampor tändes i slutet av augusti.

Kontoret för samhällsutveckling meddelar att man har p.g.a besparingsåtgärder beslutat att släcka ner 50% av alla belysningspunkter i Uppsala kommun. Detta innebär att felanmälan gällande enstaka mörka gatlyktor ej kommer att åtgärdas tillsvidare.

Föreningen anser att denna drastiska åtgärd är synnerligen olycklig, eftersom tryggheten & trafiksäkerheten försämras med de mörka partier som uppkommer som ett resultat av åtgärden.