Starta grannsamverkan på din gata

av | 2016-01-24 | Nyheter

Efter den senaste tidens inbrottsvåg i Uppland var av flera i Sunnersta bör vi vara extra uppmärksamma. Ett sätt som kan minska risken för inbrott i sitt närområde är att starta en organiserad gransamverkan i samarbete med bland annat polisen.

I Sunnersta finns det redan flera sådana här samarbeten. Bo Jägerstad är ett av kontaktombuden som startade grannsamverkan i maj 2015 för fem hushåll på Entitevägen.

Så här gjorde grannarna på Entitevägen:

Den som vill starta grannsamverkan i sitt område kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset med hjälp av denna broschyr [bruten länk].

När ca 5-10 hushåll sagt sig vara intresserade kontaktas den lokala polisen för ett informationsmöte hemma hos kontaktombudet. I Uppsala är Hans Wallin ansvarig polis för grannsamverkan. Han kan nås per telefon 114 14 eller via e-mail: hans.wallin@polisen.se

Ett informations- och utbildningsmöte hålls med grannarna och Hans Wallin. Vid mötet, som tar ca 2 timmar delar Hans Wallin ut informationsmaterial och går igenom kraven och rekommendationer för grannsamverkan. De grannar som vill vara med i grannsamverkan lämnar sin kontaktinformation till kontaktombudet på särskild blankett.

Kontaktombudet skickar in blanketten till Hans Wallin, som skickar ut grannsamverkansskyltarna för uppsättning.

Kontaktombudet ordnar så att grannarna får varandras kontaktinformation. Den som reser bort mer än över en veckohelg meddelar via e-mail eller sms, sitt kontaktombud och gärna övriga som ingår i grannsamverkan. Alla hjälps åt med den yttre övervakningen.

 

Vill du veta mer kan du kontakta Bo Jägerstad på Entitevägen, tel: 018-321863 eller läsa på sidan samverkanmotbrott.se.