Trottoarer tillgängliga i vinter

av | 2015-12-06 | Nyheter

Under denna vintersäsong kommer utvalda trottoarer framför allt i östra Sunnersta att plogas. Man kommer att prova att ploga trottoaren på den ena sidan av vägen och lägga snön på den andra. Om försöket blir lyckat och det fortsätter byter man sida vid kommande vintersäsong. Förslaget innebär även att kommunens entreprenör öppnar upp för varje infart på den sida som snön läggs eftersom mängden snö blir dubbelt så mycket än om man som tidigare år lagt upp snö på båda trottoarerna.