Verksamhetsberättelse och årsbokslut

av | 2014-04-06 | Nyheter

Nu finns föreningens Verksamhetsberättelse och årsbokslut [bruten länk] tillgänglig här på hemsidan. Året har präglats bland annat av trafikfrågorna där föreningen varit delaktig i kommunens utformning av det så kallade blå 30 programmet som genomförts under året. Ny bro över Fyrisån har varit en av de planfrågor som föreningen har bevakat och dessutom har inventeringsarbetet om Sunnerstas historia pågått under året tillsammans med SPF-gruppen: Sunnersta i centrum.