ÅRSMÖTE 2015

av | 2015-03-03 | Nyheter

Tisdagen den 24 mars 2015 klockan 19.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

Stadgeenliga förhandlingar.

Under årsmötet kommer bland annat styrelsensverksamhetsberättelse och bokslut för år 2014, revisorernas berättelse och valberedningens förslag till styrelse att behandlas.

Medlem som önskar få en fråga behandlad på årsmötet skall senast den 11 mars skriftligt anmäla ärendet till styrelsen via hemsidans kontakt formulär.

Vi bjuder på kaffe och bulle i pausen. 

TEMA: Elektricitet från solceller

Solen ger oss energi på många olika sätt. Men att producera sin egen elektricitet till hemmet med solceller på taket är en förhållandevis ny företeelse som blir mer och mer populär. Kom och lyssna på erfarenheterna av solceller från en anläggning i Sunnersta. Hur fungerar det? Hur många kWh får man? Vad bör man tänka på och fram för allt, kan man spara pengar?

Patrik Ryzko berättar om sin sollcellsanläggning som han haft i drift under cirka två år.

Kort information om komunnens byggplaner i Bäcklösa och Norra Sunnersta kommer även att ges av styrelsen.

Välkomna önskar Styrelsen!