Trafikmätningar

av | 2015-01-06 | Nyheter

Kommunen genomförde trafikmätningar i Sunnersta före och efter införandet av blå 30 programmet med fartdämpande åtgärder. Mätningen som gjordes 2012 och 2014, båda gångerna i september under en vecka visar på en tydlig skillnad på hastigheten men det har inte påverkat trafikmägden i någon större utsträckning i alla fall inte på Rälsvägen eller Långvägen. Sammanställningen har gjorts av vår kontaktperson för Blå 30-programmet och andra trafiksäkerhetsfrågor på Uppsala kommun. Det totala bilinnehavet i Sunnersta-Graneberg var 2 244 i dcember 2013.

Trafikmätningen med Karta

Områdesfakta för Sunnersta