Årsmöte 2017

av | 2017-03-16 | Nyheter

Tisdagen den 18 april 2017 klockan 19.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

”Solenergi – en outnyttjad potential!”

Hur många solpaneler behöver jag? Vad kostar det och vad tjänar man på att installera solceller? Återbetalningstid? Hur säljer man elen som inte jag använder? Visste du att sol-cellerna funkar när det är molnigt och på tak som inte ligger mot söder? Kan man kombinera solceller med värmepump?  Hur mycket koldioxid sparar man? Solpaneler kan också ge varmluft och bättre ventilation – visste du det? Jonas Nordström (Uppsala solenergiprojekt) berättar om installationer i Sunnersta och Valsätra.

Vi bjuder på kaffe och bulle i pausen.

Stadgeenliga förhandlingar.

Under årsmötet kommer bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016, revisorernas berättelse och valberedningens förslag till styrelse att behandlas. Medlem som önskar få en fråga behandlad på årsmötet skall senast den 13 april skriftligt anmäla ärendet till styrelsen.

Sunnersta Egnahemsförening c/o Arne Lagerholm, Sveddvägen 6 B, 75652 Uppsala eller direkt här på hemsidan [bruten länk]