Längre till bussen?

av | 2016-12-04 | Nyheter

Nästa höst kommer ett nytt busslinjenätet att börja trafikera Uppsala. I samband med detta föreslår Upplands Lokaltrafik färre och förändrade hållplatslägen i Sunnersta. Exempelvis vill man slå ihop hållplatserna Tjädervägen och Svankärrsvägen till en hållplats och ha kvar ett av lägena i vardera riktningen vilket föreningen anser blir rörigt och skapar sämre möjligheter att flexibelt välja bussavgång eftersom linje 8 och 11 har olika färdriktning mot stan. Läs mer om föreningens alla synpunkter [bruten länk] på de föreslagna förändringarna.

[Bild av hålllplats Tjädervägen] Tjädervägen, en hållplats som har funnits länge, varit på samma plats och haft många olika linjer genom åren. Nu föreslås den försvinna och slås samman med Svankärrsvägen. Bild från augusti 2008.