Tack, kommunen för satsningar i Sunnersta!

av | 2016-11-22 | Nyheter

Sunnersta har fått två nya lek-, grill-, och bouleparker senaste året, det första i Svalparken (2015)  och det senaste i Svankärrsparken med mycket spännande och inbjudande lek- och klätterställningar.  Här kan alla generationer mötas i en inspirerande miljö. Och i Trasthagen invigs snart en ny förskola.

Kommunen satsar också på strandlinjen utmed Ekoln. Från Skarholmen mot Vårdsätra har ett trädäck byggts som ökat framkomligheten samtidigt som ett uppskattat promenadstråk skapats utmed vattnet.  Mellan Skarholmen och Flottsund har ett hundbad med namnet Lerhagsbadet invigts. Vidare har slybekämpning gjorts, vilket skapat en vackrare strandpromenad.  Den populära strandpromendaden mellan Sunnersta gamla campingplats och fram till Skarholmen väntar dock fortfarande på dränering och bättre ytskikt så att den kan nyttjas även vintertid och på våren när den bitvis förvandlas till lervälling.

En ny och bredare Flottsundsbro håller på att färdigställas och blir klar till nästa sommar. Den får separata gång och cykelbanor och binder ihop befintliga gång- och cykelbanor in till Uppsala C utmed Fyrisåns bägge sidor och Dag Hammarskjölds väg. En cykelbana från Dag Hammarskjölds väg utefter Rosenvägen upp till Elfrida Andrées väg skall byggas våren 2017.

För sunnerstaborna genom Sunnersta Egnahemsförening