Höstmöte

av | 2015-10-23 | Nyheter

Tisdag 24 november 2015 kl 19.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

1. ”Södra staden”. Hur berörs Sunnersta? Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala, informerar om byggplaner, gator, trafik och miljö. 

2. Fikapaus

3. Stadgeenliga förhandlingar om budget och medlemsavgifter för 2016. (Medlem som önskar ärende till mötet behandlat kan anmäla frågan här på hemsidan [bruten länk] senast 17/11).

4. Information om Egnahemsföreningens pågående projekt.

Alla sunnerstabor är Välkomna!