Häckar, träd och buskage

av | 2015-08-19 | Nyheter

Nu har skolorna dragit igång och häckar buskar har vuxit sig frodiga under sommaren. Föreningen har i ett mail till Uppsala kommun för ett par veckor sedan bett om åtgärder på Rosenvägen mellan Dag Hammarskölds väg och Elfrida Andrées väg. Tros detta såg det ur så här idag när skolbarnen var på väg hem. För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gång- och cykelbanor. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att inte buskar och träd på din tomt försämrar sikten och möjligheten för trafikanter att ta sig fram på allmänna gator. Vad är det som gäller? Kolla här på Uppsala kommuns hemsida.