INFORMATION OM SUNNERSTA EGNAHEMSFÖRENING (SEF)

av | 2020-08-27 | Allmänt

År 2020 är det 100 år sedan föreningen bildades. Tanken var att SEF skulle uppmärksamma detta på eftersommaren med ett program vid församlingshemmet, Sunnersta kyrka men pga rådande pandemi ser SEF sig tvingad att skjuta fram det ett år. I samband med jubileumet har SEF sammanställt en jubileumsskrift med översikt av SEFs arbete under de gångna 100 åren. Jubileumsskriften kommer att delas ut till alla som betalat medlemsavgift för år 2020. Skriften kommer att delas ut under september 2020.

Den som vill bli medlem i SEF sätt in 100 kr på plusgiro 102296-1. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress eller betala med Swish: 123 275 4877.

Exempel på vad SEF sysslar med:    

  • Vi bevakar Sunnerstabornas intressen gentemot samhället, rörande miljö-, energi-, trafik-, bygg- och planfrågor.
  • Vi erbjuder våra medlemmar kontakt med fruktträdsbeskärare. Trädgårdsfrågor är även återkommande föredragsteman på våra medlemsmöten.
  • Vi värnar om strandrättens bevarande utefter Fyrisån och Ekoln mot Skarholmen.
  •  Vi har en särskild arbetsgrupp som bevakar trafiksäkerhetsfrågor för barn och vuxna i området. Vi vill bl a uppnå bättre vinterväghållning, särskilt att kommunen befriar fastighetsägarna från ansvar för snöröjning och halkbekämpning av trottoarer/gångväg utanför fastigheten, som är kommunens mark.
  • Vi verkar för dokumentation om Sunnersta-Granebergs utveckling och historia dels i bokform: ”Sunnersta från istid till nutid”, (Dag Holmberg säljer boken), dels i samarbete med SPF Sunnersta-Seniorerna: Arbetsgruppen ”Sunnersta i centrum” www.sunnersta.me
  • Vi värnar om ett säkrare Sunnersta med fler Grannsamverkare.
  • Vi stödjer ungdomsverksamheten i Sunnersta –Graneberg och samarbetar särskilt med SAIF.
  • Två gånger om året anordnas medlemsmöten där aktuella frågor diskuteras med inbjudna föredragshållare från kommun, länsstyrelse, universitet eller näringsliv.
  • För att uppmärksamma Alla Hjärtans dag placerar SEF ut marschaller längs Dag Hammarskjölds väg från rondellen Dag Hammarskjölds väg – Rosenvägen ner till Flottsundsbron.

Sunnersta Egnahemsförenings styrelse 2020

Ordförande vakant  
Vice ordförande Seved Helmersson 070-2387369
Sekreterare Anna Rönnblom 070-6390326
Kassör Hans Strömbom 070-6652772
Ledamot Dag Holmberg 018-421076
Ledamot Christina Molund 070-7433794
Ledamot Torgny Rehnberg 070-6623393
Ledamot Gunnar Westermark 018-531014
Suppleant Fredrick Beste 018-505067

SEFs hemsida: www.sunnersta.nu