Kommunens svar angående pantbrev för gatubyggnadskostnader

av | 2020-06-01 | Skrivelser

Från Uppsala Kommun till Sunnersta egnahemsförening 25/5 2020:

Hej Gunnar,

Jag står som handläggare för detta ärenden och kan förhoppningsvis svara på dina frågor.

Det korta svaret är att det är en förslag till beslut om återlämnande av pantbrev på väg till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen efter det beslut som nu har tagits av gatu- och samhällsmiljönämnden.  Förhoppningsvis kan beslut tas i kommunfullmäktige under det tredje kvartalet i år.

https://www.uppsala.se/contentassets/86fd86365c0c494e8fb93480dce73f74/7.-aterlamnande-av-pantbrev-for-gatubyggnadskostnader.pdf

Det går bra att kontakta mig via telefon eller att vi sätter ut ett kortare möte via team eller Skype så ska jag försöka besvara era frågor i den mån jag kan.

Med vänliga hälsningar

JOHAN BERGGREN

Enhetschef

Avdelning mark och exploatering

www.uppsala.se

Från Sunnersta egnahemsförening till Uppsala Kommun 18/5 2020:

Till Uppsala kommun

Det har kommit önskemål från medlemmar i vår förening att få klarhet i vad som gäller för de pantbrev (eller egentligen är det väl inteckningar på pantbrev) som togs av kommunen i samband med att vägar skulle asfalteras i Sunnersta för mer än 40 år sedan. En del fastigheter fick betala för dessa kostnader, medan andra pantbrev ligger kvar och fastighetsägarna har inte behövt betala. En del inteckningar är hävda efter ansökan till domstol. Vid omsättning av belåning av fastigheter vållar det här oreda och en del frågetecken. De tjänstemän som hade hand om det här är väl inte längre i tjänst. En medlem (Bengt Löfkvist) har varit i kontakt med kommunen i detta ärende och fått svaret att kommunen är medvetna om problemet och att utredning pågår, men inget händer, i varje fall inget som tillkännagivits berörda fastighetsägare. Vi vet inte ens vem på kommunen vi ska prata med om det här. Tacksam få en ordentlig förklaring vad som gäller, vem som handlägger ärendet och vad kommunen tänker göra i ärendet.

För Sunnersta Egnahemsförening

Gunnar Westermark