Informationsträff, Ny offentlig konst i Sunnersta

av | 2020-02-29 | Nyheter, Uncategorized

I Sunnerstas centrum bredvid Dag Hammarskjölds väg planeras ett nytt offentligt konstverk.

Platsen är central för Sunnersta, många passerar här på väg till eller från kyrkan, skolan, affären, restaurangen eller busshållplatsen.
Initiativet till offentlig konst lades fram av representanter från aktiva föreningar i området, tillsammans utgör de konstkommittén i projektet. Efter samråd med kulturförvaltningen togs beslutet att inleda processen med ett helt nytt konstverk. Konstkommittén har genom hela projektet kommit med tankar, inspel och idéer som tagits tillvara i urval och skissförslag.
Nu arbetar konstnären Johan Paalzow med skulpturen ”Ekhjärta” till platsen. Utgångspunkt är naturen och den äldre Kungseken, som under många århundraden var inkörsporten till Sunnersta och enligt historien en rastplats för både Gustav Vasa och Kung Karl XIV. Konsten kan bli ett nytt landmärke att samlas kring eller uppleva på genomresa, som påminner om platsens historia. Konstverket beräknas stå på plats under våren 2021.

Tid: Söndag 5 april 16.00 (först kaffe därefter samtal 16.30)
Plats: Sunnersta kyrka, församlingsgården
Träffa konstnären och samtala om det nya konstverket –
Välkommen!

Medverkande
Johan Paalzow, konstnär
Anna Ehn, chef offentlig konst, Uppsala kommun
Mikaela Granath, intendent offentlig konst, Uppsala kommun
Anna Rönnblom, Sunnersta Egnahemsförening och representant från konstkommittén