Grannsamverkan mot brott

I Sunnersta finns det idag ca 1.800 hushåll varav ca 400 är med i Grannsamverkan. Hushåll som inte är med har möjlighet att kontakta Hans Strömbom (mail hans.strombom@gmail.com, telefon 070-6652772) för att få tips, råd och hjälp hur man startar upp Grannsamverkan. Ni...

Informationsträff, Ny offentlig konst i Sunnersta

I Sunnerstas centrum bredvid Dag Hammarskjölds väg planeras ett nytt offentligt konstverk. Platsen är central för Sunnersta, många passerar här på väg till eller från kyrkan, skolan, affären, restaurangen eller busshållplatsen. Initiativet till offentlig konst lades...

Trädbeskärning

Trädbeskärning Följande gäller, för att kunna använda denna tjänst: Jag är införstådd med att detta enbart är en förmedlingstjänst för trädbeskärning som Sunnersta Egnahemsförening har på sin webbplats. Föreningen tar inget ansvar för det avtal som sluts mellan dig...