Grannsamverkan mot brott

av | 2019-12-15 | Uncategorized

I Sunnersta finns det idag ca 1.800 hushåll varav ca 400 är med i Grannsamverkan.

Hushåll som inte är med har möjlighet att kontakta Hans Strömbom (mail hans.strombom@gmail.com, telefon 070-6652772) för att få tips, råd och hjälp hur man startar upp Grannsamverkan.

Ni kan även gå in på stöldföreningens hemsida: www.samverkanmotbrott.se där finns all information om Grannsamverkan.

Antal hushåll som ingår i er Grannsamverkansgrupp kan variera (t ex kvarter, del av gata mm) men det ska alltid finnas ett kontaktombud och gärna en medhjälpare (som är kontaktperson mot polisen och övriga hushåll i gruppen)

Mailadress angående grannsamverkan vid polisen är:

Grannsamverkan-Ipo-uppsala-knivsta.po-uppsala@polisen.se

För Sunnersta egnahemsförening

Hans Strömbom