Kallelse till Höstmöte 2019 Onsdagen den 13 november kl. 19.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

av | 2019-10-14 | Kallelser, Nyheter

Kallelse till Höstmöte 2019

Onsdagen den 13 november kl. 19.00 i Sunnersta kyrkas församlingssal.

Bertil Lustig från Uppsala Vatten berättar om hur vattenkvalitén i Uppsala testas och hur tillflödet av vårt dricksvatten fungerar. Plats för frågor.

Fikapaus

Stadgeenliga förhandlingar om budget och medlemsavgifter för 2020. Då fyller föreningen 100 år.

Medlem som önskar ärende behandlat till mötet kan maila till egnahemsförening@sunnersta.nu senast en vecka före mötet

Information om Egnahemsföreningens pågående projekt.

Alla Sunnerstabor är välkomna!

Styrelsen påpekar att häckar, buskar och träd som skymmer gångbanan och trafiken skall klippas av fastighetsägaren.

Vill du bli medlem i föreningen? Kolla gärna vår hemsida www.sunnersta.nu

Föreningens styrelse:

  • Arne Lagerholm, ordförande, 018-320884.
  • Seved Helmersson, v. ordf, 018-324337.
  • Hans Strömbom, kassör 070-252787
  • Anna Rönnblom, sekreterare 018-320326,
  • Christina Molund, 070-7433794,
  • Gunnar Westermark, 018-531014,
  • Fredrick Beste, 018-505067.
  • Dag Holmberg, 018-421076.
  • Torgny Renberg, 070-6623393