Kallelse Höstmöte/Årsmöte

av | 2021-11-05 | Kallelser, Nyheter

Sunnersta Egnahemsförening (SEF) kallar till Höstmöte/Årsmöte 2019-2020, 17 november 2021, kl 19.00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal

1. Sunnersta Egnahemsförening har fyllt 100 år. Margaretha Jägerstad tar oss med på en guidad tur genom föreningens historia med stöd av historiegruppen Sunnersta i Centrum

En 100-års Jubileumsskrift har sammanställts av Jubileumskommittén: Margaretha Jägerstad, Klas Rosén och Anna Rönnblom, ”Från bondby på landet till stadsdel i Uppsala”, har delats ut till medlemmarna under 2020 och till nya medlemmar 2021.

2. Fikapaus med Jubileumstårta

3. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar för 2019 och 2020

Under årsmötet för 2019 och 2020 kommer bland annat styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse och valberedningens förslag till styrelse att behandlas. Medlem som önskar att få en fråga behandlad på årsmötet skall senast den 5 nov skriftligt anmäla ärendet till styrelsen för Sunnersta Egnahemsföreningen c/o Seved Helmersson, Häckvägen 7B, 75651 Uppsala eller via mail ordf.sunnerstaegnahemsforening@gmail.com

4. INFO och exempel på SEFs verksamhetsområden och pågående projekt:

  • SEF bevakar Sunnerstabornas intressen gentemot samhället, rörande miljö-, energi-, trafik-, bygg- och planfrågor.
  • SEF vill i samverkan med andra egnahemsföreningar, bl a uppnå en bättre vinterväghållning. Särskilt yrkar SEF på att kommunen befriar fastighetsägarna från ansvar för snöröjning, halkbekämpning och underhåll av trottoarer/gångväg utanför fastigheten, som är kommunens mark.
  • SEF värnar om ett säkrare Sunnersta med fler Grannsamverkare.

Medlemsavgiften för 2021 är 100 kronor per hushåll: När du betalar ange namn, adress, telefonnummer och E-postadress.
Föreningens PlusGiro konto är: 10 22 96 -1
Swish 123 275 4877

Tack på förhand för ditt stöd till SEF och inbetalning, gärna före 30 nov.

Kallelsen som pdf-fil för utskrift eller nedladdning finns här: Kallelse till höstmöte/årsmöte för 2019/2020