Vem ska utföra underhållet?

av | 2017-12-03 | Nyheter

Är det bra att varje fastighetsägare sak ha ansvaret för vinterunderhållet av trottoarer och gångbanor utanför sin egen fastighet? Fungerar det bra idag? Är det inte dags att ändra systemet så att kommunen tar ansvaret för detta? Dels för att kommuninvånarna som ska använda den gemensamma ytan blir leende när inte fastighetsägaren inte har möjlighet att utföra sina skyldigheter pga. jobb, ålderdom eller sjukdom. Att varje enskild fastighetsägare ska upphandla underhållet av sin egen del av gångbanan utanför fastigheten för att upprätthålla sin skyldighet är ju orimlighet. Föreningen har nu lagt in en inlaga till kommunen om begäran att ändra denna förordning. Läs hela inlagan här!