Offentlig konst: Sunnersta

Konstnären Johan Paalzow har under året 2020 arbetat med att producera skulpturen ”Ekhjärta” som beräknas vara färdigställd i Sunnersta centrum till maj 2021. Under en vecka med start 4 oktober visas i Sunnersta kyrka en kort film där konstnären själv berättar om...

INFORMATION OM SUNNERSTA EGNAHEMSFÖRENING (SEF)

År 2020 är det 100 år sedan föreningen bildades. Tanken var att SEF skulle uppmärksamma detta på eftersommaren med ett program vid församlingshemmet, Sunnersta kyrka men pga rådande pandemi ser SEF sig tvingad att skjuta fram det ett år. I samband med jubileumet har...

Kommunens svar angående pantbrev för gatubyggnadskostnader

Från Uppsala Kommun till Sunnersta egnahemsförening 25/5 2020: Hej Gunnar, Jag står som handläggare för detta ärenden och kan förhoppningsvis svara på dina frågor. Det korta svaret är att det är en förslag till beslut om återlämnande av pantbrev på väg till...

Inställt Årsmöte onsdag 22/4 2020

Sunnersta EgnahemsFörenings utannonserade   ÅRSMÖTE onsd 22/4 2020  är INSTÄLLD på grund av pågående Coronapandemi. Nytt Årsmöte utannonseras när Coronapandemin tillåter det. Sunnersta EgnahemsFörening Ordf Arne...