Kallelse årsmöte 26 april 2023

av | 2023-03-30 | Aktuellt, Kallelser

Sunnersta Egnahemsförening kallar till årsmöte onsdagen den 26 april kl. 19:00 i Sunnerstakyrkans församlingslokal. Kallelse återfinns här.

Kvällens huvudsakliga punkter:

1. Uppsala Akademiförvaltning (UAF) kommer och informerar om sina verksamhetsområden, genererade medel till Uppsala Universitets-stipendier och forskning samt planerna för Norra Sunnersta. Välkommen att lyssna på UAF:s framtidsvisioner och ställ frågor.

2. Fikapaus.

3. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar för 2022.

Verksamhetsberättelse samt årsbokslut för Sunnersta Egnahemsförening för år 2022 återfinns här.

Notera även datum och tid för medborgarforum 2 och 3 rörande Norra Sunnersta: 12 april och 10 maj, kl. 18:30–21:00 i Sunnerstakyrkans församlingshem. Anmälan kan göras här.

Resultat från den tidigare, från UAF utskickade, digitala enkäten återfinns här.