Planbesked för detaljplan för ”Norra Sunnersta”

av | 2022-11-14 | Aktuellt

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har beslutat att ”inleda planläggning och ge positivt planbesked för Norra Sunnersta.”

Beslutet återfinns här och detaljplanen återfinns här.

Utdrag ur detaljplanen: ”Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i en planläggning få prövat ny bebyggelse i stadsdelen Ultuna. Förslaget omfattar cirka 800 bostäder, varav övervägande ska vara markbostäder. Inom planområdet ska det tillkomma minst tre förskolor samt en grundskola. Inom området ska även mindre serviceverksamheter prövas.”